Ogólnopolska SNE

Ogólnopolska SNESNE Poznań

SNE PoznańOgólnopolska SESA

Ogólnopolska SESA


Statystyki odwiedzin
stat4u

Wizyt:
Dzisiaj: 27Wszystkich: 129877

Opis kursów

Kursy ewangelizacyjne » Opis kursów

KURSY Z PROGRAMU SZKOŁY EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA

 

I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego.

1. Nowe Życie: Podstawowa ewangelizacja.

2. Emaus: Słowo Boże.

3. Jan: Formacja uczniów.

4. Jezus w Czterech Ewangeliach.

5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia.

6. Mojżesz: Formacja wyzwolicieli.

7. Błogosławieństwa: droga do szczęścia. 

II ETAP: Jak ewangelizować.

8. Paweł: Formacja ewangelizatorów.

9. Tymoteusz: Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.

10. Apollos: Formacja głoszących.

11. Sekret Pawła.

12. Pięćdziesiątnica: Ewangelizować z wielką mocą.

13. Wprowadzenie do Biblii.

14. Łukasz: apologetyka.

III ETAP: Jak formować ewangelizatorów.

15. Maria: List Chrystusa.

16. Teologia biblijna.

17. Maranatha: Apokalipsa.

18. Piotr: Eklezjologia.

19. Melchizedek: Liturgia.

20. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.

20. Jetro: Ekumenizm.

 

OPISY WYBRANYCH KURSÓW


Nowe Życie - Na ten kurs zapraszamy każdą osobę, która pragnie na nowo narodzić się w Duchu Świętym, odnowić swoją więź z Jezusem i Kościołem. W czasie krótkiego weekendu możesz uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Kto kocha cię nieustannie? Kto rani twoje serce? Kto jest jedynym rozwiązaniem twoich problemów? Kto nadaje sens życiu? Kto może cię wiele nauczyć? Na koniec dowiesz się, kto na ciebie czeka w Kościele. Przyjedź i przeżyj wyjątkowy i niepowtarzalny czas.

Więcej > zobacz na stronie www.kursnowezycie.pl/


KURSY BIBLIJNE - CYKL DABAR:

 

 • Uczniowie z Emaus - Celem tego kursu jest, aby spotkać Jezusa w Słowie Bożym i w Nim się zakochać. Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, to ten kurs jest dla ciebie.
 • Jezus wg Czterech - Kurs ten daje możliwość zobaczenia Jezusa oczami Ewangelistów. To piękny czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko osoby czterech Ewangelistów, ale samego Jezusa i osobiście z Nim się spotkać. Dzięki temu kursowi Ewangelie staną się dla ciebie wielkim bogactwem, z którego będziesz czerpać nieustannie.
 • Historia Zbawienia - Ten kurs biblijny daje możliwość zobaczyć Słowo Boże w głębszym rozumieniu, nauczy cię korzystać z całej Biblii oraz zobaczyć, że osobista historia życia, każdego z nas jest historią zbawienia zapisaną na kartach najpiękniejszej księgi świata - BIBLII.
 • Teologia Biblijna - W kursie tym wchodzimy w głębię rozumienia Słowa, do której prowadzą nas tajniki literackie, środowisko i główne linie teologiczne, przenikające całą Biblię. Niech nie przeraża cię tytuł tego kursu i nie myśl, że jest on za trudny dla ciebie. Dzięki temu kursowi Słowo Boże stanie się dla ciebie jasne i zrozumiałe.
 • Tymoteusz - To piękny czas, w którym uczymy się nie tylko poznawania Słowa Bożego, ale jak się Nim posługiwać w pracy katechetycznej, czy w głoszeniu. Po tym kursie Biblia będzie dla ciebie najlepszym narzędziem w służbie dla nowej ewangelizacji. To bardzo praktyczny kurs uczący metod pracy z Pismem Świętym.


KURSY DLA LIDERÓW:

 • Mojżesz - Jest to czas, gdzie śledząc życie Mojżesza możesz jako lider zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak stać się liderem, otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół.
 • Sekret Pawła - Ten kurs to czas odkrywania wielu sekretów Pawła, któremu udało się jako liderowi w krótkim czasie odnieść niesamowity sukces w ewangelizacji. Paweł pokazuje jak tego dokonać odkrywając przed nami swój życiowy sekret wizji nowej ewangelizacji. W tym kursie poznasz sekret skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej i dzięki temu zrewidujesz swoją dotychczasową posługę. Na ten kurs możesz przyjechać dopiero po kursie Paweł.


POZOSTAŁE:

 • Apollos - W ramach tego kursu uczymy się jak w nowy sposób głosić Ewangelię, aby to, co głoszę stało się owocne i aby inni słuchając nas mogli usłyszeć samego Jezusa i odpowiedzieć Mu na jego wezwanie.
 • Paweł - To najważniejszy kurs w Szkole, który jest kręgosłupem ewangelizatora - uczy skutecznej ewangelizacji. Po czasie wielu twórczych prac i działań, będziesz zdolny zanieść każdemu Dobrą Nowinę o Jezusie. Kurs ten jest wyjątkowym czasem, w którym zmienia się nasza mentalność patrzenia na problemy, a uzyskujemy mentalność ewangelizatora, który odpowiada śmiało na wszystkie trudne sprawy. Chcesz głosić Jezusa skutecznie? To przyjedź na ten kurs.
 • Pięćdziesiątnica - Kurs ten ma otworzyć cię na posługę charyzmatyczną w dziele nowej ewangelizacji. Na kursie poznajemy wiele charyzmatów, które umarły albo nie rozwijają się w Kościele. W ten weekend chcemy je lepiej poznać i na nowo obudzić. Jeśli chcesz by twoja Wspólnota żyła charyzmatycznie, a ewangelizacja była potwierdzona znakami, to zapraszamy na ten kurs.
 • Modlitwa charyzmatyczna - Celem tego kursu jest, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Kurs ten omawia problemy, jakie może spotkać grupa modlitewna czy wspólnota w czasie modlitwy charyzmatycznej. Na tym kursie odnajdzie się każda osoba ze wspólnoty, gdyż uczymy się tutaj zasad uczestniczenia oraz prowadzenia spotkania modlitewnego.
 • Jan - Na tym kursie w sposób szczególny można odnowić relację do Jezusa jako Mistrza i na nowo zakochać się w Nim, aby stać się Jego wiernym uczniem.
 • Wspólnota - Wspólnoty potrzebują ciągłego odnowienia swojej tożsamości i pogłębienia relacji miedzy sobą, dlatego na ten kurs zapraszamy minimum pięć osób z jednej wspólnoty. Po przeżyciu tylko pięciu wspólnie przeżytych dni staniemy się nowym czytelnym znakiem, dla innych we wspólnocie oraz możemy sprawić, że znów nasze wspólnoty staną się prawdziwym miejscem ewangelizacji i wzrostu wiary.

Źródło: www.galilea.pl